История Турков


Turklerin tarihi uc bin y?l oncesine kadar uzan?r. Turklerin kurdugu ilk buyuk imparatorluk Buyuk Hun Imparatorlugudur. Bu imparatorluk, Mete Han taraf?ndan M.O. 232 y?l?nda kurulmustur. Hun imparatorlugu, M.S. 434 y?l?nda Atilla'n?n olumune kadar yasam?st?r. Hun imparatorlugu dunyan?n en uzun uc imparatorlugundan biri olmustur.

Turklerin anayurdu Orta Asya'd?r. Turkler Anadolu'ya on birinci yuzy?lda gelmislerdir.

Osmanl? imparatorlugunun kurucusu Osman Beydir. Osman Bey 14. yuzy?lda Osmanl? Devletini kurmustur. Osmanl?lar?n ilk baskenti Bursa'd?r.

Fatih Sultan Mehmet 1453 y?l?nda Istanbul'u alm?st?r. Boylece Ortacag kapanm?s ve Yenicag baslam?st?r.

1923 y?l?nda Turkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmustur. Ataturk bu devletin ilk cumhurbaskan? olmustur.


 


Главная | В избранное | Наш E-MAIL | Добавить материал | Нашёл ошибку | Другие сайты | Наверх